Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av kommunestyret - Flakstad kommune

Viktig melding

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av kommunestyret

"Planen over alle planer" - Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt av kommunestyre 11. Juni 2019

Kommuneplanens samfunnsdel legger grunnlaget for resten av de kommunale planene. I neste omgang er det planlagt at kommuneplanens arealdel skal revideres. Resterende kommunale planer skal bygge på de retningslinjer som er lagt i kommuneplanens samfunnsdel.