Ordførers uke 5. april - Flakstad kommune

Viktig melding

Ordførers uke 5. april

Tirsdag var påsken over, og jeg, rådmann Lena og teknisk sjef Joakim startet dagen med møte med Nordland fylke og deres prosjektleder for Myrlandsveien. Fylket orienterte om status og hvordan de ser for seg å starte prosess med utarbeidelse av anbud for prosjektet. Når ting blir mer klart rundt dette og hvordan arbeidet planlegges er både vi i Flakstad og Nordland fylke enige om at det må arrangeres informasjonsmøter om prosjektet og de planene som per nå er under utarbeidelse.

Torsdag morgen tok jeg ferga til Bodø for å delta på samling mellom ordførere i Nordland i regi av KS (Kommunesektorens organisasjon). På tur over fjorden ble gjennomført møte i arbeidsutvalget i Lofotrådet på teams. Her var det hovedsakelig diskusjon rundt strategi for å gi svar på NTP 2025-2036 (Nasjonal transportplan) som regjeringen la frem 22. mars. Vi diskuterte også den regionale transportplanen og den høringsuttalelse som forrige Lofotråd gav i 2022. Bakgrunn for dette er det kommende Lofotrådet neste uke hvor denne saken er på agendaen i møte med samferdselsråden i Nordland fylkeskommune.

Vel fremme i Bodø startet samlingen i regi av KS hvor det møtte opp 26 av 41 kommuner i Nordland. Gjennom hele samlingen var det mange gode forelesere fra KS, som klarte å aktivere oss ordfører. Dette slik at vi som er nye ordførere kan lære av erfaringene til de mer erfarne ordførerne. På dag to var også rådmenn/kommunedirektører en del av samlingen, og det ble ytterligere foredrag og diskusjoner rundt forholdet mellom politikk og administrasjon i en kommune. Jeg er godt fornøyd med samlingen og har fått mye inspirasjon til folkevalgtopplæringen som kommunestyret i Flakstad skal ha i begynnelsen av neste uke.

Som en har kunnet lese i lokal presse i dag og i går er Statsforvalteren i Nordland i dialog med Moskenes kommune for å gi tilsvar til departement. I den sammenheng var jeg og rådmann Lena i dag invitert på møte med partene hvor vi gikk gjennom de tjeneste som Flakstad per i dag leverer til Moskenes. Det ble også gitt en orientering og at det eventuelt kan komme forespørsel om ytterligere samarbeid på enkelte områder.

Selv er jeg i øyeblikket på tur over fjorden i retur fra Bodø med ferga Landegode, og ønsker alle innbyggere i Flakstad og eller en riktig god helg😊