Ordførers uke 3. november 2023 - Flakstad kommune

Viktig melding

Ordførers uke 3. november 2023

Dette har vært en hektisk uke med mange møter. Mandag startet med møte med Vest-Lofoten Flerbrukshall AS der jeg og rådmann møtte dem for å gå gjennom de endelige tegningene på den flerbrukshallen de skal bygge. Disse tegningene blir presentert på informasjonsmøte kommende tirsdag 7. november kl. 19.00 i regi av Vest-Lofoten Flerbrukshall AS, Flakstad Idrettslag og Flakstad kommune. Håper de som ønsker møte opp på informasjonsmøtet og kommer med spørsmål en lurer på om bygget og planene fremover. 

Tirsdag hadde vi siste møte i valgkomiteen til Lofoten Avfallsselskap før møte i representantskapet der det skal velges nytt styre for de kommende fire årene. 

Tirsdag kveld kom nyheten at den interne arbeidsgruppa i Helse Nord foreslår å nedgradere vårt sykehus på Gravdal til et distriktsmedisinsk senter. Denne saken var allerede på agendaen på Lofotsrådsmøtet som vi hadde på Sørvågen onsdag og torsdag, men ble selvsagt løftet opp, og et enstemmig Lofotråd har laget en uttalelse der vi forlanger at sak om endring av sykehusstrukturen i nord må behandles i Stortinget, og ikke internt i helseforetaket. Alle ordfører i Lofoten er helt klar på at vi er avhengig av å ha en akuttberedskap som kan berge liv, da geografi og værforhold gjør at vi som bor i Flakstad og ellers i Lofoten ikke alltid kan transporteres til større sykehus. 

Det var også en del andre saker opp på det første møte med nytt Lofotråd. Foruten meg og rådmann var også varaordfører Julie Hellan Larsen og Trond Kroken med begge dagene på Lofotrådsmøte. Det var særlig å hyggelig å møte de fem andre ordførerne å bli bedre kjent med dem. 

Fredag har vi hatt arbeidsmøte for formannskap der rådmann og administrasjon presenterte internt de budsjett de vi legge frem neste uke til formannskap 14. november. Det var godt oppmøte på arbeidsmøtet, og vi har fått presentert noen av de utfordringene vi har å arbeide frem mot endelig budsjett og økonomiplan skal vedtas på kommunestyre 12. desember.

God Helg😊