Ordførers uke 3. mai 2024 - Flakstad kommune

Viktig melding

Ordførers uke 3. mai 2024

Mandag morgen hadde jeg og resten av kriseledelsen møte der vi gikk gjennom alle kommunale planer og dokumenter knyttet til beredskap. Statsforvalter til komme på besøk i juni og har da fokus på om vi har alt i orden forhold til beredskap i Flakstad. Et annet moment som også er beredskapsrelatert er ambulanse tjenesten, og her har Nordlandsykehuset kommet med forslag om endring av struktur for såkalte prehospital tjenester, eller drift av sykebil enklere sagt. Her er det oppstartmøte i dialog mellom kommunene i Lofoten og Nordlandsykehuset neste uke. Derfor hadde jeg et møte sammen med ordfører i Moskenes og Vestvågøy der vi avklarte hvordan vi fra politisk hold skal forholde oss i denne saken. Vi er alle enig om at det tilbud vi har i dag i Lofoten bør bestå, og vil følge prosessen nøye fremover, og høre på våre fagfolk som er i dialog med Nordlandsykehuset om denne viktige saken. 

Mandag kveld var jeg og styreleder Sten Roger Sandnes i Vest-Lofoten flerbrukshall invitert til møte med Sparebankstiftelsen 68 Grader Nord Lofoten. Der orienterte Sten Roger om prosessen så langt med bygging av hall, og hva de 1,25 millionene som stiftelsen har gitt har gått til. Nå arbeider vi for å fylle 2. etasjen av hallen med innhold, blant annet til kjøkken, klubbrom, eventuelt e-sport rom etc som var blant tankene som kom opp på idrettslagets ide-dugnadsmøte for den nye hallen. Jeg håper både SB68 og andre stiller opp og støtter arbeidet med å fylle andre etasje av hallen med innhold. Det er også artig å følge utviklingen av hallen uke etter uke. Bildet under er fra facebook siden til Vest-Lofoten flerbrukshall:

Kan være et bilde av trelasthandel

Tirsdag startet med et strategimøte mellom meg og ordfører Hanna Sverdrup, og Allan Ellingsen som er Lofotrådets innleide konsulent i prosessen med ny nasjonal transportplan (NTP). I og med at Hanna hadde vært ute en tid var det viktig å samsnakke og koordinere oss for hvordan Flakstad og Moskenes skal løfte og synliggjøre viktigheten av prosjektet E10 Nappstraumen-Å i ukene fremover til NTP blir vedtatt i Stortinget. 

Senere på tirsdag var jeg, rådmann Lena, teknisk sjef Joakim og næringssjef Jørn invitert på bedriftsbesøk til Lofoten Beach Camp på Flakstad. De holder på å utarbeide en reguleringsplan for sin eiendom, og ønsket å fortelle om de planene de har for utvidelse fremover. Vi takker for en fin orientering fra Per og Ellen som har utviklet en campings destinasjon som har blitt veldig populær blant både tilreisende og lokale de siste årene. 

Senere på tirsdag hadde jeg og næringssjef Jørn også møte med daglig leder Aleksander Nordahl i Vest-Lofoten Næringsforening. Her fikk vi en orientering om hva som har skjedd de siste månedene i næringsforeninga, og hvilke planer de har fremover sommeren og høsten. Vi diskuterte også en del felles utfordringer som vi ønsker å arbeide sammen om fremover. 

Torsdag morgen hadde AU møte på teams slik vi legger opp til å ha vært uke. Her ble det orientert fra møte med Universitetet i Tromsø, vi fikk info om regionalt kompetanseforum for Ofoten, Lofoten og Vesterålen, det var diskusjon om YOU-messa før vi la en foreløpig plan for Lofotrådsmøtet som skal avholdes på Værøy i begynnelsen av juni. 

Fredag har vært mye jobb med NTP foran fellesmøte på teams på slutten dagen i dag der ordførerne i Lofoten møter sammen med næringsforeningene i Vågan og Vest-Lofoten. Her står vi alle på og prøver å påvirke oppover i systemet, både i egne parti og generelt. Jobben til fortsette gjennom hele mai inntil ny NTP kommer opp i Stortinget i løpet av juni. Lofotrådet står samlet bak våre krav i NTP og vi får tilbakemeldinger det er positivt og godt synlig at Lofoten står samlet i flere og flere saker.  

Med det ønsker jeg alle innbyggere i Flakstad og eller en riktig god helg😊