Ordførers uke 24. november2023 - Flakstad kommune

Viktig melding

Ordførers uke 24. november2023

Uken startet med telefonmøter med styreleder Sten Roger Sandnes om tomta til den nye flerbrukshallen nå som Peyma er i gang med grunnarbeidene for det som skal bli vår nye storstue. 

Tirsdag hadde jeg, rådmann Lena (Hansson) og Trond (Kroken) møte med Hege Tangen Christensen fra KS Nordland sitt folkevalgprogram. I møte gikk vi gjennom forslag til program for politiker opplæring som skal avholdes over to dager i januar.   

Onsdag og torsdag var jeg i Bodø som delegat fra Flakstad på konstituerende møte og høstkonferanse i KS Nordland. KS står for Kommunenes Sentralforbund og er en politisk styrt medlemsorganisasjon for kommuner og fylkeskommuner, og fylkesstyret koordinerer det politiske arbeidet i fylket. I tillegg til å være den største arbeidsgiverorganisasjonen innen offentlig sektor, er KS først og fremst en interessepolitisk aktør som ivaretar kommunenes interesser overfor Storting og Regjering. I dette arbeidet har fylkesstyret en viktig rolle i å være talerør for kommunene i Nordland.

I det ny styret som ble valgt for KS Nordland kommer to av seks medlemmer fra Lofoten, noe som er veldig bra for vår region. De som ble valgt fra Lofoten er ordfører Elisabeth Mikalsen fra Røst og varaordfører Pål Krüger fra Vestvågøy. Om en vil vite mer om det nye styre i KS Nordland se link: https://www.ks.no/regioner/ks-nord-norge/nytt-styre-i-ks-nordland/

Fredag var jeg tilbake på kontoret på Ramberg hvor jeg har forberedt tale til tenning av julegran på julemarkedet på Ramberg, og jeg håper mange tar turen til julemarkedet på Ramberg i morgen. 

Vi hadde også møte på teams i AU (arbeidsutvalget) i Lofotrådet hvor vi fikk orientering fra leder om hva som har skjedd siden forrige møte. I tillegg ble det gjennomgått og godkjent program for Lofotrådsmøte som skal holdes i desember. 

God Helg til alle Flakstadfjæringer😊