Ordførers uke 19. april 2024 - Flakstad kommune

Viktig melding

Ordførers uke 19. april 2024

Forrige søndag hadde Flakstad Idrettslag invitert til idedugnad for den nye flerbrukshallen. I overkant av 20 personer møtte opp, og vi var fire stykker fra kommunestyre. Sten Roger Sandnes ledet møtet og holdt appell, før næringssjef Jørn fortalte om tilskuddsportalen og hvordan denne kunne brukes for å noe finansiering av enkelte mulige aktiviteter. Deretter var det workshop/gruppe arbeid der 3 ulike grupper diskuterte og lagde innspill til styret i Flakstad idrettslag med ulike ting og aktiviteter en ønsker seg inn i flerbrukshallen, og med innspill hvordan dette kunne finansieres. 

Mandag startet med gjennomgang av papirene til kommunestyret tirsdag 23. april sammen med rådmann Lena og politisk sekretær Solfrid. Det blir totalt 11 saker til behandling, og i tillegg er det to orienteringer i kommunestyremøtet kommende tirsdag, fra Lofoten Friluftsråd og Lofotrådet, samt befaring på Flakstad Barne- og Ungdomsskole etter invitasjon fra elevrådet.  

Tirsdag var jeg innkalt på befaring på Myrlandsveien sammen med Nordland fylkeskommune, Elmea og Lofotkraft bredbånd. Befaringen var innledning i arbeidet som Nordland fylke skal gjøre med å legge prosjektet med Myrlandsveien ut på anbud, og da er det viktig å gjøre avklaringer med forhold til strøm, bredbånd etc. I tillegg hadde fylket med både geolog og landskapsarkitekt som skulle gi sine rapporter til prosjektleder til arbeidet med anbud på veien.