Ordførers uke 17. november 2023. - Flakstad kommune

Viktig melding

Ordførers uke 17. november 2023.

Den siste uka har det vært oppdrag av ulike variasjon. Forrige fredag kveld var jeg invitert på premieren av filmen «Bitcoinbilen» på Lysbøen. Regissøren selv, Trygve Luktvasslimo kjørte meg i selve bitcoinbilen til Lysbøen, der vi fikk se filmen som hovedsakelig er spilt inn i Valberg, og der flere lokale medvirker i filmen.

 

Søndag hadde Lofoten House of Veterans invitert til det som etter hvert har blitt en årlig nedlegging av krans på minnesmerket i Skjelfjord i forbindelse med minnesøndagen, eller det som i det britiske samveldet kalles «Rememberance day». Se artikkel om markeringen i Lofot-tidende: https://www.lofot-tidende.no/britisk-besok-i-fjorden-doden-er-sjelden-langt-unna/s/5-28-473771

Mandag hadde jeg og resten av kriseledelsen i Flakstad møte med Lofoten Brann- og Redningsvesen ved brannsjef Ragnhild Sæbø og varabrannsjef Sara Johansson. Der ble jeg som ny leder av kriseledelsen presentert, status og avklaringer om forventninger til hver andre fremover ble diskutert.

Tirsdag ble det avholdt formannskap der hovedsakene var de ulike gebyrregulativ, budsjett og økonomiplan. Disse er nå lagt ut på høring fra formannskap før behandling i kommunestyret 12. desember. Jeg inviterer de som ønsker å sende inn sine uttalelser eller innspill til disse sakene i perioden frem til kommunestyret skal gjøre sine endelig vedtak 12. desember.

Onsdag hadde kontrollutvalget sitt første møte i denne perioden. Jeg deltok på møtet for og både treffe det nye kontrollutvalget i Flakstad, revisor og sekretariatslederen. De ble gitt en fyldig og god introduksjon av kontrollutvalgets oppgaver og også revisors plikter og arbeidsoppgaver.

Torsdag var jeg på møte i representantskapet i LAS (Lofoten avfallsselskap IKS) der det var konstituerende møte hvor det ble valgt ny leder og nestleder av representantskapet, nytt styre i LAS og ny klagenemnd. I tillegg gikk vi gjennom og vedtok neste års budsjett og økonomiplan. Midt i møte i representantskapet hadde russen ved Vestvågøy Videregående skole invitert til fakkeltog fra Bunnpris på Gravdal og opp til sykehuset. Dette for å markere motstand mot de forslåtte endringene ved å legge ned Lofoten sykehus, og gjøre det om til et distriktsmedisinsk senter. Vi som sitter i representantskapet i LAS ble enige om å ta pause i møtet for å gå sammen med russen og de andre ungdommene fra ulike skolene som møtte opp. Det ble en god markering med fine appeller utenfor sykehuset, som viser at både unge og gamle frykter de endringene som er forslått og står sammen i kampen for å bevare vårt kjære sykehus på Gravdal.

Endringene i sykehus struktur blir også tema i dag, da jeg og alle andre ordførere i Nordland er invitert til et felles teams møte av fylkesrådsleder Svein Eggesvik. Vi får se hva som blir utfallet av møte og veien videre for helsetilbud i Nordland. Se link fra artikkel i Lofot-tidene som intensjon for initiativet om et felles møte: https://www.lofot-tidende.no/samler-nordland-til-sykehuskamp/s/5-28-474246

Etter en uke med mange uke oppdrag ønsker jeg dere alle god helg😊