Ordførers uke 15. mars 2024 - Flakstad kommune

Viktig melding

Ordførers uke 15. mars 2024

Mandag ble kontor dag etter at foregående uke hadde vært en uke ute på reise. Det var diverse mail og post som måtte besvares i tillegg til å forberede formannskap som vi hadde tirsdag morgen. 

Formannskapet startet med at nasjonalparkforvalteren Ole Jakob Kvalshaug fulgte opp den prestenasjon som kommunestyret fik i 2023 om muligheter for tilrettelegging i randsonen til nasjonalparker, med diverse investeringer på Fredvang som inngangsport til nasjonalparken. Nå ønskes det å konkretisere hvilke investeringer som skal gjøres når gjennom en mulighetsstudie. Mange spennende tanker rundt å skape mer inntekter, tilrettelegging og forvaltning av det økende antallet turister som besøker området på Fredvang og nasjonalparken på yttersia. 

 I selve formannskapet var det et fåtall saker, og det var et enstemmig formannskap i alle sakene. Rådmann Lena presenterte også foreløpige regnskapstall fra 2023 som viser et merforbruk på i overkant av 4 millioner. Årsak til merforbruk er i hovedsak overskridelser på gangveien som er bygd mellom Ramberg og opp til Jusnes. Om tallene blir som rådmann presenterte har Flakstad ved avlegging av regnskap for 2023 et disposisjonsfond på litt under 17 millioner. 

I møtet advarte rådmann oss i kommunestyret om veien videre, og særlig advarte hun mot det å bruke av disposisjonsfondet for å gjøre ulike tiltak i budsjett. I budsjett møtet i desember 2023 ble det jo vedtatt et budsjett der vi blant annet ikke fulgte rådmannens innstilling om å ta ned i overkant av 3 millioner i budsjettene til helsesektoren i Flakstad. Denne rammen ble bare kuttet med om lag 1,3 millioner, hvorav 700.000 er lagt opp til å finansieres gjennom disposisjonsfond i det totale budsjetter for 2024. Dette med parkering og inntekter på det området ble for øvrig ikke nevnt noe om i budsjett som ble vedtatt, selv om rådmann nevnte dette under formannskapet.   

Jeg ser frem til at kommunestyret for noen tall på bordet, og ser hvordan driften går i 2024, så vil det være opp til kommunestyret å gjøre de endringer som er nødvendig i en budsjettregulering, noe som ikke er uvanlig å som gjøres hvert år, opptil flere ganger om nødvendig. Det viktigst er å sørge for at innbyggerne i Flakstad for gode tjenester, samtidig som vi selvsagt skal avpasse driften etter de inntekter som kommunen har. 

Onsdag og torsdag ikke mye av dagene til å forberede meg til arbeidsverksted for rullering av regional planstrategi for Nordland fylke. Flakstad var en av få kommuner som ble invitert inn på dette stadiet, med oppstart av med strategien. Selve møtet er i dag fredag og jeg tok ferge over fra Moskenes i går kveld, og har i dag vært med på arbeidsverkstedet fra Flakstad sammen med Dag Walle, og tillegg både kommunalt ansatte fra noen få kommuner, representanter fra Statsforvalter, Sameting, NVE og Fiskeridirektoratet i tillegg til mange fra Nordland fylkeskommune. Gøy å få lov å være med å påvirke den regionale planstrategien før den kommer på høring.

Til orientering har jeg og ordfører i Moskenes fått utarbeidet en klage til Norges vassdrags- og energidirektorat v/Reguleringsmyndigheten for energi (RME) på kravet om måling av vei- og gatelys i Flakstad, Moskenes og Vestvågøy. Klager er utarbeidet i samarbeid med Jørgen Johansen fra lyslaget på Vikten og Niilo Nissinen fra Fredvang og Krystad lyslag som begge er ingenører jobber innenfor dette fagfeltet. Konklusjon er at Flakstad, Moskenes og Vestvågøy ber om av krav om måling av veilys/gatelys fra Elmea blir avvist av RME, pga den store merkostnad dette vil gi lokale eier og brukere som er knyttet til vei- og gatelyslagene som følge av kravet. 
RME har ønsket oversikt over alle lyslagene i våre kommer som er registret, og Hanna har i dag sendt ut brevet vi har sendt til alle lyslag i Flakstad og Moskenes for tilbakemelding.  

Jeg trodde jeg skulle ta ferga i retur til Moskenes i ettermiddag, men ser nå den er innstilt. Får se hva jeg gjør når alle fly til Leknes er fullbooket resten av dagen. Ønsker med det alle innbyggere i Flakstad og ellers en riktig god helg når den tid kommer😊