Ordførers uke 13. oktober 2023 - Flakstad kommune

Viktig melding

Ordførers uke 13. oktober 2023

I den første halvannen uka som ordfører i Flakstad har jeg brukt mye tid på kontoret på Ramberg, og gjort meg kjent med ansatte i administrasjon og hatt dialogmøter med rådmann og ledergruppa for å bli oppdater på status i Flakstad.

Som ordfører er jeg leder av kriseledelsen i kommunen, og derfor har jeg brukt en del tid på å sette meg inn vår plan for kriseledelsen og de beredskapsplaner som Flakstad kommune har. 

Onsdag 10 oktober var det Verdensdagen for Psykisk helse. Det var tredje året dagen blir markert i Flakstad, og oppmøtet har etter det jeg blitt fortalt økt år for år. Tema for årets kampanje har vært #lagpass, altså å gjøre våre møteplasser mer inkluderende, og minske avstanden mellom oss mennesker uansett hvor våre møteplasser måtte være. Arrangementer ble holdt på biblioteket og helsekoret underholdt oss med sang og musikk. 

Siste del av uka har gått til å gjøre lese gjennom å godkjenne sakspapirene som skal ut til kommunestyre og formannskap som skal avholdes 24 oktober. Det har vært spennende å se hvordan sakene blir utarbeidet og lære å bruke programvaren som brukes for å sette sammen sakspirene vi bruker å få til kommunal møter. 

Jeg vil avslutte med å oppfordre flere til å melde seg som bøssebærere til TV-aksjonene som skal gå neste søndag 22. oktober. Det ble den første saken jeg fikk som ordfører. Vi har noen som har meldt seg, men vi trenger flere frivillige rundt omkring i Flakstad. Så jeg håper du kan gjøre søndagsturen neste helge litt mer viktig enn vanlig, og still opp som bøssebærer for årets TV- Aksjon som går til Redd Barna. Ta kontakt med meg om du ønsker å stille opp. 

God Helg😊