Ordførers uke 12. april 2024 - Flakstad kommune

Viktig melding

Ordførers uke 12. april 2024

Dette har vært en hektisk uke med mange arrangementer. Mandag og tirsdag gjennomførte kommunestyret sammen med administrasjon og tillitsvalgte KS (Kommunesektorens organisasjon) sitt folkevalgt program. Her fikk vi alle en fyldig innføring i hva som er oppgavene og pliktene til kommunestyre og det medlemmer, og hva som er administrasjon sitt ansvar. Innblikk og diskusjon rundt samspillet mellom politikerne, ordfører og administrasjon var også en stor del av programmet. Som i tillegg inneholdt flere diskusjons caser hvor vi blant annet diskuterte habilitet og rolleforståelse. Det ble et bra program og mitt inntrykk er at alle var fornøyd etter to dagers læreprogram i Nusfjord. 

Onsdag morgen startet med meg som guide for fylkesråd for samferdsel Marianne Dobak Kvensjø, fylkesråd for utbygging og eiendom Lise Henriette Rånes, som sammen med sitt følge ønsket å se og få mer informasjon om Myrlandsveien. Innbyggerne på Myrland har i mange år kjempet for tryggere vei til Myrland, og forrige ordfører Trond Kroken gjorde en kjempe jobb, som gjorde at Nordland fylkeskomme i desember i fjor vedtok i sitt budsjett over investeringer å bygge ny forhøyet vei til Myrland, og har satt av 70 millioner til dette prosjektet. Neste uke kommer prosjektansvarlig og hans team for å ha første befaring i startfasen for anbudspapirene Nordland fylke skal lage for dette prosjektet.  

 

Fra kjøretur frem og tilbake langs Myrlandsveien gikk turen rett til Leknes hvor vi hadde møte i Lofotrådet. Her vedtok vi høringssvar til nasjonal helse og omsorgsplan, vi fikk orientering om arbeidet med felles innkjøpssamarbeid for kommunene i Lofoten, og det var foredrag fra krisesentertjenesten NOK Nordland og Krisesenteret Vesterålen. Siste halvdel av møte var satt av til møte med Nordland fylkeskommune og deres samferdselsavdeling som møtte sammen med fylkesrådene jeg hadde møtte tidligere på dagen. Dette ble en god dialog i møte og alle kommunene fikk informasjon fra fylkesråden, samt mulighet til å ha direkte dialog om ting vi ønsket mer informasjon om. 

På onsdag var jeg også i Lofotposten, og i lokalsendingen til NRK Nordland sammen med ordførerne i Vågan og Vestvågøy. Begge sakene gikk på det faktum at de nye foreslåtte NTP (Nasjonal transportplan) ikke sier noe konkret om tidspunkt for oppstart av prosjekt E10 Nappstraumen til Å, bare at det er finansiert med 1,5 milliard. Den forrige NTP la opp til oppstart i 2026, og vi kan ikke akseptere utsettelse fra prosjektet. Særlig når regjering hevder de prioriterer E10 og veien her gjennom Lofoten. 

 

Et prosjekt som er kommet i gang er reisningen av ny flerbrukshall på Ramberg, og det er moro å se hvordan bygget utvikler seg dag for dag etter som nye og flere elementer reises på plass og monteres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dag fredag har vi hatt åpning av Plug-Lofoten sitt nye pilotanlegg for hurtiglading av fartøy, eller som også kan serve båter med landsstrøm når de ligger ved kai. Anlegget er det første i sitt slag, men Plug sier det vil kommer flere slike anlegg i årene som kommer. Under finner dere åpningstalen som jeg holdt ved dagens arrangement:

Først må jeg få ønsker dere alle velkommen til Ramberg og Flakstad, hvor vi sammen skal være med på åpningen av PLUG-Lofoten sitt nye anlegg her på Ramberg. Sammen med Flakstad kommune og Lofotkraft har PLUG utviklet dette ladeanlegget gjennom prosjekter Zero-kyst. Målet har vært å arbeide for å minke klimautslippene og arbeide for nullutslippsløsninger for kystnære fartøygrupper. 

Flakstad og Lofoten er en region som historisk ofte har vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. Nusfjord var f. eks det tredje stedet i Nord-Norge som fikk elektrisitet, da det ble investert i og anlagt kraftproduksjon der i 1908. I årene mellom 1900 og 1910 startet også motoriseringa av fiskeflåten, da seil ble byttet ut med motor. Også her var mange fiskere i Flakstad tidlig ute og tok i bruk den nye teknologi, og investerte i motordrevne båter. 

Personlig glad for at noen har gått foran og investert i ny teknologi, både de som gjorde det før i tiden og de som gjør det nå. At en har en visjon og tror på ny teknologi er i mine øyne en styrke. Det å sette seg mål hvor en vil, slik som kommunene i Lofoten har gjort gjennom prosjektet «Lofoten de grønne øyene» er bra. En kan selvsagt ha en annen mening, men at det vil bli stilt strengere krav til miljø fremover er nok udiskutabelt. I offentlige anbud er det f. eks fra 1. januar i år lovfestet at miljø må utgjøre 30% av anbudets vurderingskriterier. 

Selv kommer jeg som mange vet fra fiskerinæringen, og har en familie som har drevet med salg og eksport av fiskeprodukter, særlig tørrfisk i mange år. Utviklingen har vært at det stilles stadig flere krav fra kjøperne, særlig de som selger fisk til store kjedene i Nord-Europe, Skandinavia og USA. Mange kunder krever sertifiserte produkter, og til nå er det hovedsakelig at fisken skal komme fra bærekraftige fiskerier som har blitt krevd, og sertifisert med logoer som f. eks MSC. 

En utvikling med krav om mer miljøvennlige produkter er nok noe som kommer, og da vil det nok komme krav om å kunne sertifisere om fisken kommer fra et miljøvennlig fiskeri være et pluss. Derfor mener jeg denne teknologien som Flakstad, Lofotkraft og PLUG har vært med på å etablere er en positiv tilvekst. Som lett kan brukes i et miljøregnskap av våre fiskerier.  Jeg ønsker PLUG-Lofoten lykke til i fremtiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg ønsker alle innbyggere i Flakstad og eller en riktig god helg😊