Valg 2023 - manntall til offentlig ettersyn - Flakstad kommune

Viktig melding

Valg 2023 - manntall til offentlig ettersyn

Manntallet for Flakstad kommune ligger nå til offentlig ettersyn i servicetorget på rådhuset.

Det er informasjon fra folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. Hvor velgeren er manntallsført og har stemmerett er avhengig av hvilken kommune vedkommende er folkeregistrert bosatt per. 30. juni hver valgår. Hvis en velger melder flytting til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, har vedkommende stemmerett i sin gamle bostedskommune. Ved flytting før 30. juni i valgåret vil vedkommende ha stemmerett i sin nye bostedskommune.

Hvis du ikke er oppført i manntallet, kan du klage. Er du utelatt eller feilført i manntallet i kommunen, kan en kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes til valgstyret i kommunen. 

Flakstad kommune
v / valgstyret
Flakstadveien 371
8380 Ramberg