Enova-støtte til batteri og landstrøm for fartøy

Omlegging til klimavennlig sjøtransport og fiske har knapt startet, og likevel kommer det nå innstramming på offentlig støtte til elektrifisering. Enova endrer 9.april sats for tilskudd til batteri i fartøy over 15 m slik som Angelsen Sr. (bildet). For sjarker under 15 m blir tilskuddet per kWh batteri uendret. Fiskere som vil skaffe seg båt med elektrisk fremdrift må "hiv seg i kalosjan" før tilskuddene reduseres mer. Fortsatt kan det søkes betydelig støtte til landstrøm for fartøy.  

Enova tilbyr faste støttesatser til batteriinstallasjon i fartøy innen fiskeri, havbruk og offshore. Fiskebåt under 15 m får tilskudd på 18.000 kr per kWh installert batteri. Fiskebåt > 15 m får nå 16.000 kr/kWh og dette reduseres til 14.000 den 9. april. For arbeidsbåt/servicefartøy til oppdrett etc. blir støttesatsen 9.000 kr/kWh <15 m og 10.000 kr/kWh > 15 m. 

Sundsbøen på 10,99 m er foreløpig tredje el-hybridsjark fra Selfa Arctic på Rødskjær. Den relativt beskjedne batteripakken på 58 kWh er likevel nok til at antall driftstimer på dieselmotoren halveres når det drives med garn eller line. Batteritilskuddet fra Enova utgjør vel en million kr. 

Angelsen Senior på 20,99 m har en batteripakke på 270 kWh som gav vel 4,3 mill i tilskudd fra Enova. Etter ny sats ville dette blitt redusert til ca 3,8 mil. 

Det gis også støtte til landstrømsystem i fartøyet. Eksempelvis 125-350 A landstrømanlegg med styresystem vil utløse tilskudd fra Enova på 260.000 kr. Koblingspunkt på begge sider av fartøyet gir 100.000 kr mer, og frekvensomformer i tillegg gir 260.000 kr ekstra tilskudd. Totalt tilskudd blir da 585.000 kr, Dette kan maks utgjøre halvparten av de totale kostnadene. Hele landstrømanlegget må altså koste rundt 1,2 mill for å få fullt tilskudd. Når det finnes landstrøm tilgjengelig i havna så vil dette være en god løsning for de fleste. 
 
Les mer om støtte fra Enova her:

https://www.enova.no/bedrift/sjotransport/batteri-i-fartoy/

For hjelp med søknad til Enova; kontakt Kurt Atle Hansen, prosjektleder for klimasats i Flakstad kommune, mobil 90944275 

epost: kurt.atle.hansen@flakstad.kommune.no