MinSide gir deg enkel tilgang til kommunale og statlige tjenester og er et resultat av en nasjonal satsing på digitalisering og bedre innbyggerdialog med det offentlige.

MinSide gir deg en sikker og enkel tilgang til kommunale og statlige digitale tjenester.