Samordnet opptak. Søknadsfrist 1. mars - Flakstad kommune

Viktig melding

Samordnet opptak. Søknadsfrist 1. mars

Barnehagene i Flakstad har samordnet opptak. Fra og med 2022 skal alle som søker plass i kommunal eller privat barnehage bruke barnehageportalen. Linken til portalen er lagt ved i teksten her. Ta kontakt med Flakstad kommune på telefon 76052201 skulle det være problemer med å bruke portalen. 

Husk å sende inn søknad innen søknadsfristen. Denne er satt til 1. mars. I søknaden må dere spesifisere hvilken barnehage dere ønsker at barnet skal gå i. Etter fristen blir barna tildelt plass etter vedtatte kriterier, og skulle det bli fullt i en barnehage vil det, ved ledighet, bli tilbudt plass i den andre barnehagen i kommunen. 

Foresattportal for opptak i barnehage og SFO (ist-asp.com) 

Betalingssatser (DOC, 62 kB)

Artikkelliste