Barn med spesielle behov - Flakstad kommune

Viktig melding

Barn med spesielle behov

Barn med spesielle behov har krav på hjelp etter barnehagelovens §19A.

I samråd med foresatte kan barnehagen melde barn med spesielle behov opp til PPT. Logoped eller BUP. Barn som ikke går i barnehage har også krav på hjelp. Her kan foresatte henvende seg til helsesøster i kommunen eller ta kontakt med instansene selv. 

Kommunen er ansvarlig for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp som barnet har krav på. 

 

Barnehagelovens § 19A

Artikkelliste