Oppsigelse av plass - Flakstad kommune

Viktig melding

Oppsigelse av plass

Oppsigelse av fast plass skal skje 1 - en - måned i forveien og gjøres gjeldende fra den 1. evt 15. i hver måned. Oppsigelsen skal være skriftlig, og sendes direkte til barnehagen. 

Artikkelliste