Foreldrebetaling - Flakstad kommune

Viktig melding

Foreldrebetaling

Vedlagt ligger satser for foreldrebetaling og kostpenger. Juli er betalingsfri måned. 

Flakstad kommune følger de til enhver tid fastsatte makspriser vedtatt av stortinget. Kostpenger kommer i tillegg og kan fastsettes av den enkelte barnehage eller kommune. 

Flakstad kommune er også pliktig å tilby redusert foreldrebetaling til familier med lav inntekt. Skjema ligger vedlagt. Husk og legg ved siste års ligning. Det må søkes for hvert år når ny ligning foreligger. 

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin per barn.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fra 1. august 2021 til 1. august 2022 var inntektsgrensen 583 650 kroner. Fra 1. august 2022 er inntektsgrensen 598 825 kroner.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett til gratis kjernetid, har krav på 20 timer gratis oppholdstid uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.

Betalingssatser (DOC, 62 kB)

Søknad om redusert foreldrebetaling 

Artikkelliste