Foreldrebetaling

Vedlagt ligger satser for foreldrebetaling og kostpenger. Juli er betalingsfri måned. 

Flakstad kommune følger de til enhver tid fastsatte makspriser vedtatt av stortinget. Kostpenger kommer i tillegg og kan fastsettes av den enkelte barnehage eller kommune. 

Flakstad kommune er også pliktig å tilby redusert foreldrebetaling til familier med lav inntekt. Skjema ligger vedlagt. Husk og legg ved siste års ligning. Det må søkes for hvert år når ny ligning foreligger. 

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2018 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensen satt til 450 000 kroner. Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Betalingssatser (DOC, 61 kB)

Søknad om redusert foreldrebetaling