Vil du bidra til rekruttering til fiskeriene? - Flakstad kommune

Viktig melding

Vil du bidra til rekruttering til fiskeriene?

KAH

Vi trenger skipper med fartøy til ungdomsfiske
Vi trenger ungdom 13 - 25 år som vil prøve seg som fisker i sommer.

Ungdomsfiske i Flakstad

Flakstad kommune har fått tilskudd for å motivere til ungdomsfiske i sommerferien.

Perioden deles inn i tre. Periode en er fra 26. juni til 9. juli, periode to fra 10. juli - 23. juli og periode tre fra 24. juli - 6. august. 

Skipper med fartøy får 40.000 kroner pr periode og kan søke på en eller flere perioder. For mer informasjon om krav for ungdomsfiske se  https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Tema/ungdomsfiskeordningen

Ungdommer mellom 13 og 25 år kan søke på en eller flere perioder, men perioden blir tildelt. Ved mange søkere blir det utført loddtrekning. 
Fartøy og skipper må være registrert i Flakstad kommune. Ungdom bosatt i Flakstad vil bli prioritert. 

Frist for søknad for skipper og ungdom er 10. Juni 2023.

Søknaden for skipper må inneholde ønsker periode(er), antall ungdommer skipper kan ha om bord på fartøyet og type redskap som skal brukes. Søknaden må også inneholde kontaktperson, epost-adresse og telefonnummer.

Søknad fra ungdommer må inneholde navn, alder, telefonnummer, epost-adresse og ønsket periode. Dersom en foresatt søker på vegne av ungdommen må foresatt ha med egen kontaktinformasjon på søknaden. Ungdommen må registrere seg på fiskeridirektoratets ungdomsfiskeordning ved bekreftelse på plass. Registrering ungdomsfiske

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Registre-og-skjema/Skjema/ungdomsfiske/pamelding-ungdomsfiskeordninga

Ungdommene som får plass får dekt redningsvest og arbeidsklær.

Send søknad til postmottak@flakstad.kommune.no

Kontaktperson er næringssjef Jørn Aarsland.

Telefon 92054893

Epost: jorn.aarsland@flakstad.kommune.no