Frist for å søke om spillemidler for 2018 er satt til 6. november 2017. Trykk her for å lese hele artikkelen.

Flakstad kommune trenger støttekontakter til barn og eldre. 
Ta kontakt med barnevernet ved Sissel Jenssen eller hjemmetjenesten ved Beathe Dømbe hvis du kunne tenke deg å jobbe som støttekontakt i Flakstad.  

For å være støttekontakt gjennom barnevernet må du være over 18 år. 

Kurs for pårørende til personer med demens. 

Året influensavaksine for personer i risikogruppen er nå kommet. Ta kontakt med fastlegekontoret hvis du lurer på om du er i risikogruppen eller ønsker influensavaksinen.  

Planforslag for fiskeværene Ramberg, Napp og Fredvang er lagt ut på høring. Kommunen oppfordrer private, lag og organisasjoner og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget. klikk her for hele saken

Vi henviser til vårt tidligere innlegg "Status Prosjekt VA juni 2016 - 2018" her på siden

Det har vært noen uklarheter vedrørende Ramberg skole ved skolestart. Ansatte ved skolen og ved teknisk enhet har bidratt sterkt til at vi til tross for dette kan drifte så normalt som mulig.

Flakstad kommune søker interessenter til å utvikle Øya - tomta til Napp skole.

På grunnlag av det arbeidet som er gjort og de tilbakemeldingene som vi har fått, har 70N satt i gang arbeidet med å utarbeide planforslag for Fredvang, Napp og Ramberg (Klikk her for mer info).

Klikk på linken for å lese hvem som er tilsatt i hvilke stillinger første halvår 2017.