HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN – PLANFORSLAG HOVEDPLAN VANNMILJØ, VANN OG AVLØP

Formannskapet vedtok i møte 16.10.2018 at planforslag til hovedplan Vannmiljø, Vann og Avløp (1.politisk behandling av kommunedelplan) skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring.

Saksframlegget, planforslaget og øvrige tilhørende dokumenter er lagt ut i servicetorget og tilgjengelig på kommunens hjemmeside fra 26. oktober 2018. Se nedenfor.

Har du synspunkter eller innspill til planforslaget, kan du sende disse til Flakstad kommune, Flakstadveien 371, 8380 Ramberg eller til postmottak@flakstad.kommune.no innen 21. desember 2018.

Høringsinnspillene vil bli vektet og vurdert jobbet inn i det endelige dokumentet som kommer til 2. gangs politisk og realitets behandling i kommunestyret 12. mars 2019.

Ingrid Verbaan er kontaktperson, tlf 90418027. Merk svaret "planforslag VVA" 
 
* Etter plan- og bygningsloven §11-14 skal forslaget sendes på høring, dvs.sendes til uttalelse og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker.