Streaming av adm.utv./formannskap og valgstyret 28.mai

I Flakstad kommune ønsker vi åpenhet og engasjement i det politiske arbeidet. Alle politiske møter er åpne møter, men det er ikke alltid en interessert innbygger kan være fysisk til stede. Da kan du se møtet på nett – enten LIVE eller på opptak.

Vi kjører "prøvesendinger" 28.mai og 11.juni.

Gi oss gjerne tilbakemelding på dette, slik at vi fra høsten av kan ha et godt produkt.

https://companycast.live/webcast/96e58myb/