Oversikt møter 2024 - Flakstad kommune

Viktig melding

Oversikt møter 2024

Under ser dere oversikt over de planlagte møtene i diverse politiske utvalg og styrer i 2024.

Møter 2024
Måned Formannskap Kommunestyret Kontrollutvalg Lofotråd
1 23. januar 30. 0g 31. januar (politikeropplæring) 24. januar
2 20. februar 16. februar
3 12. mars
4 23. april 10. april
5 28. mai 29. mai
6 18. juni 5. og 6. juni
7
8 13. august
9 3. september 18. september
10 15. oktober 16. oktober
11 19. november 20. november
12 10. desember 4. og 5. desember