Områdereguleringsplaner vedtatt for Fredvang, Ramberg og Napp - Flakstad kommune

Viktig melding

Områdereguleringsplaner vedtatt for Fredvang, Ramberg og Napp

Kommunestyret i Flakstad vedtok enstemmig den 10. mars 2020 områdereguleringsplaner for fiskeværene Fredvang, Ramberg og Napp. Planarbeidet ble startet på slutten av 2016 med en felles analysefase og mulighetsstudie gjennom prosjektet Fremtidens Fiskevær. Selve reguleringsplanarbeidet hadde planstart i mai 2017 og første planforslag var ferdig september 2017. Det har vært nødvendig med flere høringer og endringer som følge av komplekse forhold med mange ulike interesser rundt fiskerihavnene. Siste ekstra høring var ferdig i november 2019.