Mulighetsstudier til Fremtidens Fiskevær

I første fase av planprosjektet Fremtidens Fiskevær ble det utarbeidet mulighetsstudier av arkitektkontoret 70'N for de tre fiskeværene Fredvang, Ramberg og Napp. Oppsummering av mulighetsstudiene ble vist på plansjer i folkemøter og er digitalisert og gjort tilgjengelig. Utstillingen var også tilgjengelig på Napp skole 09.03.17 i forbindelse med skolekroa, og på Bunnpris Ramberg i vel ei uke.

 

Lofot-tidende fulgte folkemøtet og publiserte fortløpende gjennom kvelden. Reportasje med bildeserie finnes her:

https://www.lofot-tidende.no/flakstad/napp/ramberg/spenstige-planer-for-fremtidens-fiskevar/s/5-28-29743


Selve utkastet til mulighetsstudiene er sortert i lenkene nedenfor. Klikk på en av lenkene og velg deretter fullskjerm. Benytt deretter pilene for å navigere frem/tilbake, zoom inn ved hjelp av navigasjonsknappene eller scroll og dra med musegrep. 


Generelt om Flakstad: https://issuu.com/magdalenah/docs/flakstad_posters

Ramberg: https://issuu.com/magdalenah/docs/ramberg_posters

Napp: https://issuu.com/magdalenah/docs/napp_posters

Fredvang: https://issuu.com/magdalenah/docs/fredvang_posters


Mulighetsstudiene er en del av fase 1 i prosjektet Fremtidens Fiskevær, og er ment å oppsummere den brede prosessen og illustrere de mulighetene som foreligger på de tre fiskeværene. Studien er et faglig grunnlag for utarbeiding av reguleringsplaner i fase 2.


Dette utkastet er en foreløpig presentasjon av de innspill som har kommet på dette tidspunkt i den felles planprosessen Fremtidens fiskevær.  Varslet planoppstart blir annonsert i avis, hjemmeside og grunneiere vil bli varslet. Mer info om fase 2 kommer.


Mulighetsstudiene har i sin helhet sett på flere overordnende problemstillinger for hvert fiskevær.
De overordnede problemstillingene har bl.a vært infrastruktur, boliger, arkitektur, kulturminner, turismenæring, næringsutvikling, sambruk, kommunale/omsorgs/sosiale funksjoner etc. Dette gjelder for hvert fiskevær. Deretter har mulighetsstudiene sett på underordnede problemstillinger og forslag til tiltak på hvert enkelt sted. Man har også skillet mellom strakstiltak for å løse utfordringer til 2017 sesongen i motsetning til langsiktige investeringer og utvikling.

Ris, ros og andre innspill tas imot på e-post: navid.navid@flakstad.kommune.no