Konferanse - Fremtidens Fiskevær 2. + 3. MARS 2017 - FLAKSTAD, LOFOTEN - Flakstad kommune

Viktig melding

Konferanse - Fremtidens Fiskevær 2. + 3. MARS 2017 - FLAKSTAD, LOFOTEN

Foredrag, Fagdebatt + UtstillingsInvitasjon konferanse_Fremtidens Fiskevær (PDF, 791 kB)åpning og Presentasjon av mulighetsstudier for Fredvang, Ramberg og Napp

Pilotprosjektet Fremtidens Fiskevær i Lofoten skal etter omfattende medvirkningsprosesser og stedsanalyser, presentere og drøfte problemstillinger som angår steds- og samfunnsutvikling med fokus på fiskevær, samt turisme- og vern i Lofoten. Invitasjon med program og foredragsholdere sendes ut om kort tid. Hold derfor av datoene og sett kurs mot hjertet av Lofotfisket.