Fase 2 - Fremtidens fiskevær

Oppdatering: På grunnlag av det arbeidet som er gjort og de tilbakemeldingene som vi har fått, har 70N satt i gang arbeidet med å utarbeide planforslag for Fredvang, Napp og Ramberg.

Vi er ferdige med 1. fase i prosjektet Fremtidens Fiskevær, med mulighetsstudier og medvirkningsprosesser. På grunnlag av det arbeidet som er gjort og de tilbakemeldingene som vi har fått, har 70N satt i gang arbeidet med å utarbeide planforslag for Fredvang, Napp og Ramberg.
 

Klikk for stort bilde

Før sommeren ble det varslet planstart med annonse i Lofotposten (12.mai) og brev til grunneiere, hvor flere har kommet med sine innspill. Det jobbes i disse dager med merknadsbehandlingen av de innspill som har kommet inn, samt en oppsummerende rapport av arbeidet som er gjort så langt. Disse vil bli tilgjengelige etter 1. gangs politisk behandling av planforslagene.

Planforslagene regnes med å bli behandlet og offentligjort mot slutten av september. Planforslagene legges da ut til 6 ukers offentlig ettersyn og vil bli publisert på kommunens hjemmeside og gjort tilgjengelig på rådhuset.
Som sist vil dette bli varslet i avis og andre tilgjengelige medier. I den anledning vil det bli holdt folkemøter med gjennomgang av planforslag og anledninger til spørsmål og diskusjoner. Dato for folkemøte vil bli annonsert samtidig som planforslagene legges ut.

Vi venter spent på de nye reguleringsplanene som vil være med på å definere kjernen av de tre fiskeværene og gjøre det enklere med utvikling og gjennomføring av tiltak i det som vil bli fremtidens fiskevær.