Hjelp til å endre livsstil. Frisklivssentralen i Flakstad - Flakstad kommune

Viktig melding

Hjelp til å endre livsstil. Frisklivssentralen i Flakstad

Friskliv

Her kan du få hjelp til å endre livsstil

Trim, kosthold, motivasjon

Ta kontakt for en samtale, 951 12610 eller guri.windstad@flakstad.kommune.no