Varsel om oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning og planprogram: Lofoten Lounge & Resort PLANID: 1859-2201

På vegne av Centennial AS og Johannes Langaas Berntzen kunngjøres det med dette oppstart av planarbeid for Lofoten Lounge & Resort i Flakstad kommune, i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny aktivitet i fiskeværet Sund, gjennom etablering av områder for bygging av fritidsboliger, boliger og ny næringsvirksomhet. I tilknytning til dette vil det være behov for vei, parkering, lekeplasser, friområder o.l.

Området ved Fugleberget skal hovedsakelig reguleres til fritidsbolig, og det skal settes av areal til noe bolig. Området sør for Sundsveien til fritidsbolig/ turisme i kombinasjon med næring, og Gammelværret til fritidsbolig/ bolig.

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning og planprogram.
Naboer og grunneiere blir varslet digitalt.

Frist for innspill: 22. august 2022.
Eventuelle innspill kan sendes til:
VÅG Lofoten AS v/ Tora Arctander
Tlf: 97518273
E-post: tora@vaag.net

Lofoten Lounge & Resort
Tittel Publisert Type
211220_Planinitiativ_Lofoten Lounge & Resort

28.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 211220_Planinitiativ_Lofoten Lounge & Resort.pdf
220627_Planprogram_Lofoten Lounge & Resort

28.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 220627_Planprogram_Lofoten Lounge & Resort.pdf
Lofoten Lounge & Resort_Følgebrev_privatpersoner

28.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Lofoten Lounge & Resort_Følgebrev_privatpersoner.pdf
Lofoten Lounge and Resort_Planavgrensning

28.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Lofoten Lounge and Resort_Planavgrensning.pdf
Lofoten Lounge and Resort_Planavgrensning_gårds og bruksnummer

28.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Lofoten Lounge and Resort_Planavgrensning_gårds og bruksnummer.pdf
Referat Oppstartsmøte Lofoten Lounge & Resort

28.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat Oppstartsmøte Lofoten Lounge & Resort.pdf
Lofoten Lounge & Resort © VÅG LOFOTEN AS

28.06.2022 Filtype: jpg. Klikk for å laste ned Lofoten Lounge & Resort © VÅG LOFOTEN AS.jpg
220628 Mulighetsstudie_Lighter

29.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 220628 Mulighetsstudie_Lighter.pdf