Kommunestyret i Flakstad vedtok i møte 10.03.20, sak 015/20, reguleringsplanen for Fjøsdalen miljøstasjon, PlanID 18591703.

Planvedtaket kunngjøres i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Dokumenter i saken:

Reguleringsbestemmelse (PDF, 644 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Vedtak kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kapittel VI.
Eventuell klage på vedtaket må framsettes skriftlig ovenfor kommunen innen tre uker fra kunngjøringsdato