Invitasjon til Kraftsamling om reiseliv i nord - vintersesong 2020/21

I løpet av sommeren var det svært mange nordmenn som tok ferien hit til Lofoten. Nå går vi inn i en sesong som for mange vil bli tung, men vi har tro på at Lofoten er et svært spennende reisemål for nordmenn også i vinterhalvåret.

 

Men, konkurransen om nordmenns feriebudsjetter er hard, og Covid-19 vil prege reiselivsnæringen fremover. NordNorsk Reiseliv og klyngene Arctic-365 og Innovative Opplevelser går nå sammen og etablerer en “kraftsamling» med målsetting om å få nordmenn til å reise nordover i vinter. Lofoten ønsker å ta en tydelig posisjon i denne jobben.

 Din bedrift inviteres nå til å bli med på laget!

 Prosjektet vil gjennomføres i løpet av høsten og vinteren med fokus på følgende innsatsområder:

• Markedsinnsikt (gjennomføres nå)

• Kompetanseheving gjennom digitale webinarer (gratis)

• Produkttilpasning (i samarbeid med Destination Lofoten)

• Markedsføring

Mer detaljert prosjektbeskrivelse kommer, men vi oppfordrer deg til å sette av datoene, og melde deg på webinarene allerede nå.

Webinarene vil være gratis og tilgjengelig for alle. Det er en fordel å følge alle webinarene, da de bygger på hverandre.

For mer informasjon om webinarene, se vedlegg.

For påmelding til webinarer: https://northernnorway.clickmeeting.com/kraftsamling-om-reiseliv-i-nord/register?_