NAV Lofoten - Flakstad kommune

Viktig melding

NAV Lofoten

Fra 1.1.2022 ble kontorene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan slått sammen til NAV Lofoten.

Viktigste oppgave for NAV Lofoten er å bistå innbyggere til å komme raskets mulig tilbake i arbeid og/eller aktivitet. NAV omfatter både den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens tjenester som finnes på den enkelte NAV lokasjon.

Åpningstider

Mottaket ved NAV Lofoten

Åpnet for selvbetjening:

  • Mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl 09.00-14.00
  • Torsdager fra kl 11.00-14.00

Betjent mottak: Hver onsdag fra 16.03.22 fra kl 12.00-14.00

Statlige tjenester

For statlige tjenester(arbeid, trygd, sykemelding, AAP):

  • Kontakt gjennom mitt.nav.no eller aktivitetsplan
  • For de som ikke er elektroniske brukere ta kontakt med kontaktsenter, 55 55 33 33

Kommunale tjenester

For kommunale tjenester(Gjeldsrådgivning, økonomisk sosialhjelp):

  • Kontakttelefon økonomisk sosialhjelp for lokasjon Vestvågøy, Flakstad og Moskenes:  90471150 (telefontid mellom 10.00.-14.00 mandag til fredag)
  • Kontakttelefon økonomisk sosialhjelp for lokasjon Vågan: 40635393
  • Kontakttelefon gjeldsrådgiver, 902 78758 (telefontid mellom 10.00-14.00 mandag og onsdag)

For arbeidsgivere

For arbeidsgivere i Lofoten(Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes)

  • Kontakttelefon 412 64 806 (åpen mandag til fredag fra 09.00-14.30)

Postadresse
NAV Vestvågøy
Postboks 93
8376 Leknes