Flakstad-nytt uke 20

Før vi feirer 17.mai

Nye biler er bestilt til hjemmetjenesten

De ansatte i hjemmetjenesten har mye av sin arbeidsdag på veien til og fra brukere i kommunen. Flakstad kommunestyre har tidligere bevilget midler til kjøp av nye biler, og det er nå inngått en avtale med Joh. Vian på Leknes om levering. Innkjøpet har tidligere vært ut på anbud, men det ble ikke konkludert da alle de innleverte anbudene ikke møtte formalkravene. Denne gangen var det to som møtte kommunens formalkrav, og en var den heldige vinner av anbudet. Det er vektlagt pris, komfort, praktisk anvendbarhet og leveringstid ved valg av leverandør. Flakstad kommune håper på at de to første bilene vil kunne være på veien for hjemmetjenesten innen 1. juni.

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde

 

 

 

Besøk fra Fylkesmannen

Tirsdag 14.mai hadde vi besøk av Fylkesmannen med følge. Ny Fylkesmann ønsker å besøke alle kommunene i Nordland. Møtet var med formannskapet og administrasjonen. Rådmannens presentasjon til dette møte vedlegges her. 

Klikk for stort bilde

 

 

Ledige stillinger

Flakstad kommune har to ledige stillinger utlyst. 

Styrer i Napp barnehage og vikar ingeniør teknisk.

https://www.jobbnorge.no/search?OrderBy=Published&Period=All&municipality=1859#1

 

Utspyling vannledning Napp vannverk 23.mai

https://flakstad.kommune.no/aktuelt/stenging-av-vann-i-forbindelse-med-utspyling-napp-vannverk.30739.aspx

 

Politiske møter før sommerferien

AMU har møte tirsdag 21.mai

Kontrollutvalget har møte torsdag 23.mai

Formannskapet har møte 28.mai

Kommunestyret har møte 11.juni

Alle møter er åpne for alle og foregår i rådhusets kantine. Vi håper å ha streaming oppe å gå til formannskapets møte 28.mai, denne vil finnes på hjemmesida til Flakstad kommune. 

Møtepapirene finnes på hjemmesida:

https://flakstad.kommune.no/politikk/moter-og-sakspapirer/

 

Da ønsker vi alle sammen en riktig god 17.mai

Det gjør vi med et bilde av Nubben barnehage som var innom i formiddag 16.mai og prøvesang "ja vi elsker".

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde