Flakstad_nytt uke 10-2019

 

Vi har et ønske om å få mer strukturert informasjon fra kommunen. Vi skal forsøke å få ut et nyhets brev annenhver uke. Utfordringen blir å følge det opp når arbeidet skal utføres som "dugnad". Kom gjerne med innspill.