Farvannsforskrift på høring

Vedlagt ligger ny farvannsforskrift gjeldende for Flakstad kommune fra og med 1. januar 2021. 

Høringsfrist er 12. november