Begrenset høring på reguleringsplan for Ramberg frem til 16. mai. - Flakstad kommune

Viktig melding

Begrenset høring på reguleringsplan for Ramberg frem til 16. mai.

Formannskapet behandlet 17.4. 2018 forslag til områdeplan for Fredvang, Napp og Ramberg. De to første ble vedtatt. For Ramberg ble det vedtatt at det skal gjennomføres en begrenset høring på endringer som ble foreslått ift rådmannens innstilling.

Det ble 2.5. avviklet et åpent møte på Ramberg for berørte parter, der spørsmål om planen ble besvart og synspunkter ble presentert. De foreslåtte endringene i planen har konsekvenser ift sentrumsområde, kaier og grøntområder (se vedtak nedenfor).

Innspill og merknader sendes til postmottak@flakstad.kommune.no og merkes med Merknad til reguleringsplan Ramberg. Frist for denne høringen er 16. mai 2018.

Trykk her for å lese hele artikkelen.