Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt i Flakstad kommune

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge deg inn på «Ditt nav» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Trenger du hjelp
Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55553333 og få veiledning over telefon. Du kan også få hjelp på NAV-kontoret i åpningstiden. Hvis du av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan du fortsatt møte opp på NAV-kontoret eller bruke papirsøknad.

Mer informasjon
På menyen på nav.no under sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp finner du mer informasjon.

Saksbehandler vil i noe tilfeller ta direkte kontakt etter at søknaden er mottatt, og vil også under korona perioden være lettere tilgjengelig med telefon nummer via kommunen.

NAV Flakstad

Merete Rosvold