Enhetsledere stillingsbeskrivelser - Flakstad kommune

Viktig melding

Enhetsledere stillingsbeskrivelser

Enhetsleder har ansvar på sin enhet for:

Personalet

Økonomi drift

Faglig utvikling

Leder skal lede, samordne og videreutvikle den kommunale virksomheten innen disse områdene. Til stillingen ligger også personal- og budsjettansvar.

Rådmannen med sin stab bidrar til systemutvikling og ivaretakelse av gjeldende regelverk mht ansvarsområdene.

 

Kvalitetssikring og faglig oppdatering

Kvalitetssikringsarbeid skal være en integrert del av administrasjonens daglige arbeid. Det forventes at arbeidstaker:

  • Bidrar til videre utvikling av administrative rutiner. Dvs kvalitetsforbedrende tiltak som er effektiviserende og forenkler administrative rutiner og prosesser
  • Setter seg inn i og følger de til enhver tid gjeldende administrative ordninger
  • Er oppdatert på forhold som er av betydning for stillingens ansvarsområde og holder seg faglig oppdatert

 

Saksbehandling

Stillingen er ansvarlig for saksbehandling innen stillingens fagfelt.

 

Annet

Stillingsinnehaver deltar på regelmessige møter og andre møter knyttet til stillingen i.ht gjeldende møtestruktur.