Flakstad er med i storsatsing på klimavennlig kystfiske og grønne havner - Flakstad kommune

Viktig melding

Flakstad er med i storsatsing på klimavennlig kystfiske og grønne havner

Prosjektet ZeroKyst skal utvikle teknologi for ombygging eller nybygg av fartøy til utslippsfrie og med ladeanlegg og annen service. Dette skal skje på Ballstad slip og i utvalgte havner i Flakstad og noen andre steder. Prosjektet fikk i går 120 mill totalt i statlige midler, der 80 mill går til 4 ulike delprosjekt på teknologiutvikling, og 40 mill går til forskningsstøtte i regi av Sintef og NTNU.

Nå er det opp til fiskere og andre lokale aktører å dra mest mulig nytte av ressursene som kommer i prosjektet ZeroKyst.  

FoU-prosjektet ZeroKyst skal gå over flere år og vil gi store muligheter for å utvikle klimavennlige havneanlegg, kystfiske og annen sjøretta virksomhet i Lofoten. Dette kan styrke det lokale næringslivets konkurranseevne og rekruttere ungdom og ny kompetanse til Lofoten. 

Presseoppslag om ZeroKyst:

TV2

Fiskeribladet

Lofot-Tidende

Lofotposten 

Kyst.no