ZeroKyst samarbeider om fagseminar og felles stand på LofotFishing 2023 - Flakstad kommune

Viktig melding

ZeroKyst samarbeider om fagseminar og felles stand på LofotFishing 2023

FoU-prosjektet ZeroKyst skal utvikle teknologiske løsninger for kystfartøy og landanlegg som reduserer klimautslipp. Flakstad er med i prosjektet som eneste kommune, og følger opp viktige hensyn for både kystfiskerne og havnene når infrastruktur for elektrifisering utvikles.   ZeroKyst deltar for andre gang på den nordnorske fiskerimessa, LofotFishing. Dette har blitt en viktig kontaktarena og markedsplass for bransjefolk og andre som jobber med utvikling av teknologi og rammevilkår for kystflåten og havnene. Se vedlagt program og påmelding. 

RA

ZeroKyst vil bidra til at det grønne skiftet også skjer rundt de små havnene der kystflåten har sin virksomhet. De tradisjonelle fiskeværene har alltid vært kompetanseklynger hvor nye løsninger og teknologi for båt og bruk er utprøvd av flinke pionerer, og deretter tatt i bruk av mange fartøyeiere. I ZeroKyst prioriterer vi dialog og forankring av arbeidet med utslippsfrie fartøyløsninger og formidling av resultater fra delprosjektene. Det er derfor etablert et samarbeid mellom ZeroKyst og Lofotrådets utviklingsprogram «De Grønne Øyene» der de 6 kommunene i Lofoten har vedtatt ambisiøse og konkrete veikart for reduksjon av klimagassutslipp innen 2030 på bl.a. transport og kystfiske. I tillegg har vi fra ZeroKyst inngått samarbeid med fagmiljøet som står bak Lydløs-festivalen i Arendal og Norsk Elbåtforening.

Som et resultat av dette samarbeidet skal ZeroKyst, Lofoten De Grønne Øyene og lydløsmiljøet ha et frokostseminar i Svolvær 16. mars i forkant av LofotFishing 2023. Her blir det korte innlegg fra aktørene i ZeroKyst om status på de ulike delprosjektene. I tillegg blir det presentasjon av bedrifter med spennende løsninger for å gjøre små båter til reiseliv og fritidsbruk raske og utslippsfrie. Se programmet vedlagt.

I tillegg til det faglige seminaret blir det felles stand på fiskerimessa LofotFishing i Kabelvåg torsdag til lørdag. Dette opplegget har vi kalt LYDLØS LOFOTEN, og her kan bedriftene i ZeroKyst få møte markedet og ulike aktører, i tillegg til å fronte sin teknologibedrift i det grønne skiftet. For ZeroKyst blir dette en utvidet satsing fra forrige år, og en effektiv måte å formidle mål og resultater i prosjektet.

Program:  Lydløs Lofoten, invitasjon fagseminar (PDF, 473 kB)

LofotFishing 2023