God start for ZeroKyst med vellykket seminar og deltakelse på LofotFishing - Flakstad kommune

Viktig melding

Det er redusert kapasitet på legekontoret i uke 40.

Telefontid kun mellom kl 13.00 og 14.30.

Tlf øyeblikkelig hjelp er som før – 113


 

God start for ZeroKyst med vellykket seminar og deltakelse på LofotFishing

Det nasjonale pilotprosjektet ZeroKyst har som mål å utvikle teknologi for reduksjon av klimagassutslipp fra fiskebåter og andre kystfartøy. Dette skal skje gjennom ombygging av kystfartøy og etablering av smarte ladeanlegg i havnene. Lofoten er utpekt til satsingsområde, og Ballstad slip, Lofotkraft og Flakstad kommune er lokale aktører. ZeroKyst arrangerte et fagseminar i Svolvær 1. april som opptakt til fiskerimessa LofotFishing 2022 som er i Kabelvåg. Her ble de ulike delprosjektene og fagmiljøene i ZeroKyst presentert i et godt og kompakt gjennomført seminar på det nye Thon hotel Svolvær. Det var stor oppslutning på seminaret med over 100 deltakere fra leverandørbedrifter og fiskere til forskere, politikere og elever/lærlinger fra videregående skole. Etter seminaret var det stand på fiskerimessa hvor interesserte kunne få høre mer om ZeroKyst og det grønne skiftet i fiskerinæringa. 

     

Fagseminaret ble oppsummert av leder i Nordland fylkes fiskarlag Hanne Fagertun, og fiskeridirektør Frank Bakke Jensen.  De kommenterte de 10 innleggene i seminaret og dagens utfordringer med å redusere klimautslipp i fiskeflåten. Før det hadde lederen i Norges kystfiskarlag Tov Vegar Kiil fortalt om sine planer med ombygging av hans nokså nye fiskebåt med diesel til el-hybrid. Han er klar på at det er mange gode grunner til å bygge om og gi brukbare sjarker et løft både ift lavere energibruk, bedre arbeidsmiljø og økt konkurransekraft i fremtida. 

Program fagseminar ZeroKyst 1.4.2022 (PDF, 367 kB)

ZeroKyst er et forsknings- og utviklingsprosjekt med 12 deltakerbedrifter som utgjør et konsortium. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova gjennom den statlige satsingen Grønn plattform. Prosjektet ledes av Erik Ianssen som er eier og daglig leder i Selfa Arctic og Hymatech. Disse selskapene blir sentrale i bygging og testing av utslippsfrie fartøy og motoranlegg. De øvrige deltakerne i ZeroKyst har ulike faglige oppgaver, og representerer et tungt utviklingsmiljø med felles mål om en mer klimavennlig kystflåte. 

Flakstad kommune er som eneste kommune blitt med i dette prosjektet. Dette er på bakgrunn av det tidligere utviklingsarbeidet som kommunen har gjort i klimasatsprosjektet og som pådriver for FoU og regional utvikling bl.a. gjennom Lofoten De Grønne Øyene 2030. Flakstad en liten kystkommune, men er relativt stor på kystfiske og naturbasert reiseliv. Lofotodden nasjonalpark ligger kommunene i Flakstad og Moskenes, og det kommer nå stadig mer fokus på utslippsfrie kystfartøy. Også andre næringer som havbruk, landbruk og transport er med i dette grønne utviklingsbildet. ZeroKyst har som mål å få ombygd 10 fartøy og to helelektriske fartøy med hydrogen i de 3 årene prosjektet skal vare. I tillegg skal det utvikles og bygges pilotanlegg for lading i havnene som gir tilbud til fartøy og kjøretøy.