Fagseminar og statusmøte i ZeroKyst - Flakstad kommune

Viktig melding

Det er redusert kapasitet på legekontoret i uke 40.

Telefontid kun mellom kl 13.00 og 14.30.

Tlf øyeblikkelig hjelp er som før – 113


 

Fagseminar og statusmøte i ZeroKyst

Etter 11 mnd aktivitet i FoU-prosjektet ZeroKyst var det tid til å samle de 12 prosjektpartnerne til en runde med interne møter og statusoppdatering, samt et åpent fagseminar for aktuelle parter. Dette skjedde i Tromsø 16-17.november, og var svært nyttig på flere måter. Det ble hektiske dager faglig utveksling og diskusjoner, og med innlagt kreativ workshop i regi av Innovasjon Norge. 

Logo

På det åpne fagseminaret torsdag deltok representanter for flere aktuelle instanser og myndigheter, bl.a. Tromsø kommune, Karlsøy kommune, Tromsø havn, Tromskraft, UiT, Norges råfisklag og Norges Sjømatråd. Det kom nyttig informasjon om behov og muligheter ift elektrifisering av ulike havner, og hva slags forskjellige barrierer som må løses. 

Det er flere problemstillinger og utfordringer som må følges opp gjennom ZeroKyst og delvis i andre kanaler. Dette går på f.eks. manglende eller uklare regelverk ift implementering av teknologi, og ikke minst manglende eller svake incentiver og økonomiske støtteordninger i risikofasen for pilotprosjekt fiskebåter med lavutslipp og etter hvert nullutslippsløsninger. 

Mye god informasjon om status og muligheter ift hydrogen kom fra bl.a. Norled sin prosjektleder for fergen Hydra. Ordfører i Karlsøy fortalte oss hvordan en liten kystkommune kan ta aktivt grep og planlegge bredt og strategisk for flere tiltak inn i det grønne skiftet. 

KAH

 

KAH KAH KAH KAH KAH KAH