Fagrapporter fra klimasatsprosjektet i Flakstad presenteres - Flakstad kommune

Viktig melding

Det er redusert kapasitet på legekontoret i uke 40.

Telefontid kun mellom kl 13.00 og 14.30.

Tlf øyeblikkelig hjelp er som før – 113


 

Fagrapporter fra klimasatsprosjektet i Flakstad presenteres

På torsdag 17.2. kl 13-14.20 hos LoVe Utvikling i Leknes havn blir det pressebrief med info og presentasjon av to av fagrapportene.

  • Kort innledning om hovedprosjektet Klimasatsing i kystfiskehavner  ved prosjektleder i Flakstad kommune
  • SALT Lofoten : Hva er utviklingen i fiskeflåten, og hvilke incentiver er det for elektrifisering? Hvordan vil elektrifisering kunne påvirke havner og verdikjeder? 
  • LoVe Utvikling: Er forbrukerne i ulike marked opptatt av fiskens klimaavtrykk? Hva vil det bety for Lofoten at fisken blir fanget, merket og solgt som dokumentert klimavennlig produkt?
  • Spørsmål og kommentarer 

     

Diskusjonen går om hvordan fiskeriene i Norge og Lofoten kan tilpasse seg klimaendringer og markedsutvikling. Manglende fakta og dokumentasjon for kystfiskeflåten gjør det krevende å ha god dialog og fremme utvikling. Flakstad kommune fullfører nå et hovedprosjekt med støtte fra Miljødirektoratet, der målet er å dokumentere hva faktisk energibruk og klimagassutslipp er fra typiske kystfiskefartøy og mottaksbedrifter. Vi ser også på andre forhold som påvirker klimatilpasning av fiskeriene.

Hovedprosjektet består av flere delprosjekt (DP) som enkeltvis tar for seg fartøy, mottaksanlegg, infrastruktur i havna, flåtestruktur og utviklingsbarrierer. Det hele summeres opp i en sluttrapport fra Flakstad kommune. Det er gjennomført spørreundersøkelser, intervju, temamøter, litteratursøk og dialog med myndigheter, FoU-aktører og andre kilder. Lokale kompetansemiljø som SALT og Love Utvikling er leid inn i tillegg til Sintef og UiT for å få frem unik dokumentasjon og god analyse av viktige problemstillinger for utvikling av kystfiske ift fremtida og det grønne skiftet.

De to første rapportene + lysark med presentasjoner kan du lese her: