Den første el-sjarken er ferdig bygget og levert i Lofoten - Flakstad kommune

Viktig melding

Den første el-sjarken er ferdig bygget og levert i Lofoten

Knapt 12 mnd etter starten for ZeroKyst-prosjektet så ble den første ferdigbygde el-sjarken levert fra Ballstad slip AS. Nå intensiveres arbeidet med å etablere bedre landstrøm og smarte ladeanlegg i fiskerihavnene. Det er bestilt 400 Volt strøm til Ramberg havn, og det forberedes bedre landstrøm og ladeanlegg på Fredvang.

Korsnesjenta er levert til en fisker fra Korsnes i Altafjorden. Båten er 10,65 m lang og 5,40 m bred. Den er utstyrt for garn, line og teinefiske, og vil drifte mest på fiskefeltene i Finnmark. 

FoU-prosjektet ZeroKyst skal utvikle løsninger for å redusere klimautslipp fra kystfiskeflåten og andre kystfartøy. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova. Lofotkraft, Ballstad slip og Flakstad kommune deltar fra Lofoten. Startkonferansen var i Flakstad i desember 2011. Etter det har prosjektpartnerne arbeidet med ulike delprosjekt på fartøy og på landsida i fiskerihavnene.

Korsnesjenta fra Alta kommune er lofotsjark nr.2 og den første med hybrid-elektrisk fremdrift. RA

 

 

 

 

 

 

Les mer om Norges råeste sjark.

https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Har-faatt-Norges-raaeste-sjark

Fiskeribladet:

Video fra Ballstad slip: 

RA

 

 

KAH KAH kah kah kah kah kah kah