Psykisk helsetilbud for voksne

Hvem gjelder tilbudet for?

Tilbudet gjelder for voksne og ungdom fra 16 år. Tjenesten er organisert inn under hjemmebasert omsorg i Flakstad.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kan veilede, motivere, utfordre og inspirere deg gjennom aktiviteter eller samtaler, til en bedre mestring av eget liv. Tjenester som tilbys kan være miljø og bo-trening, sosial trening, hjelp til å koordinere tjenester, støtte og oppfølging i hverdagen. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

INFO KOMMUNALT PSYKISK HELSETILBUD (DOC, 24 kB)