Omsorgslønn

Tjenesten gjelder for personer med særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer. Det foretas en totalvurdering i forhold til andre tjenester og brukerens behov for hjelp. Dersom den som trenger omsorg mottar hjelpestønad til tilsyn og pleie fra folketrygden, kan omsorgslønnen avkortes. Kommunen avgjør nivået på omsorgslønn.

Flakstad kommunes kriterier for Omsorgslønn (DOCX, 19 kB)

Lovhjemmel  Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m (HTM, 170 kB)

Søknadskjema  Søknadsskjema PLO