Viktig informasjon til de som har fritidsboliger i Flakstad

Om du planlegger å besøke din fritidsbolig eller befinner deg på en fritidsbolig i Flakstad kommune, må du forholde deg til det nasjonale forbudet. Mange har valgt å ikke følge oppfordringen til å dra hjem frivillig, noe som har tvunget frem et nasjonalt forbud.

Regjeringen har fra 19. mars innført et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.
Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon. Det oppfordres derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak.
For personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune fastsettes boten normalt til 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager.
Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader tillates, men lokalt bosatte personer skal kunne engasjeres til å utføre slikt arbeid og tilsyn som en hovedregel.  

Unntak

Det gis unntak for personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av koronaviruset. Bakgrunnen er at det er betydelig risiko for at en koronasmittet kan smitte andre i samme husstand. Det vil ofte være praktisk vanskelig for den smittede å være isolert når man deler bolig med flere. Personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet, kan overnatte på hytten i den perioden den smittede er i isolasjon hjemme.

Har du imidlertid smittesymptomer og befinner deg på en fritidseiendom, skal du bli der du er! Du skal da melde inn umiddelbart hvor du er i Flakstad kommune, med navn, adresse og hvor mange som befinner seg i huset. Du kan ikke forvente å bli evakuert.