Smitteforebyggende tiltak innenfor helse og omsorg.

Som følge av pandemien og økt smitte i Vestvågøy den siste tiden, innfører Flakstad kommune følgende smitteforebyggende tiltak med virkning fra d.d:

Solhøgda omsorgshjem stenges for pårørende de neste 14 dager. Dette inkluderer også Sola omsorgsboliger. De pårørende vil bli kontaktet både muntlig og skriftlig. Samme besøksrestriksjon er innført for Tjenesten for funksjonshemmede.

Hjemmebasert omsorgstjeneste tar ned kommunens dagstilbud, besøk erstattes med telefoner der det er mulig, medisiner leveres i større grad på døra og praktisk bistand tas ned.

Flakstad kommune takker innbyggerne for at dere følger de lover, forskrifter og vedtak som ligger til grunn for smittesituasjonen.

Se også informasjon fra FHI