Nav Flakstad tilrettelegger i forbindelse med koronautbruddet.

I likhet med de øvrige steder i samfunnet er det ønskelig med minst mulig direkte kontakt også ved Nav Flakstad. Vi er sårbare da det bare er en ansatt innen området.

Alle møter og avtaler er eller vil bli avlyst, og må eventuelt tas pr telefon.

Gjelder din henvendelse oppfølging ifm statlige ytelser, og du er registrert som arbeidssøker ber vi om at du kommuniserer med din saksbehandler via din aktivitetsplan på nav.no.

Det er laget et enkelt søknadsskjema om økonomisk sosialhjelp som ligger ved under.

Dette kan sendes pr mail til merete.rosvold@nav.no eller sms til mobil nedenfor.

Henvendelser og kontakt kan skje på mobil: 941 63 676

NAV Flakstad

Merete Rosvold