Informasjon til reisende om testing

Vedlagt ligger brev fra helsedirektoratet angående reisende og testing