Husk smittevernsreglene!

Det er mulighet for at smitte kan oppstå i Flakstad. Regler om håndvask og avstand gjelder fortsatt. Det er viktig at personer som er i karantene, overholder denne. En bør begrense og helst unngå sosial kontakt som ikke er strengt nødvendig. Kjenner en seg ikke i form, bør en holde seg hjemme. Noen smittede, og spesielt de unge, kan ha få eller ingen symptom (som å bare føle seg litt "uggen"). Flakstad kommune har muligheter for testing. Personer som ønsker dette, kan ta kontakt med legekontoret.

 

Knut Erik Dahlmo
Ass.kommunedirektør